€ 400.000 subsidie voor aanleg nieuwe fietspaden in de Kuiermansstraat

Dankzij subsidiëring van het Fietsfonds, dat gefinancierd wordt door provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest, kan in Kapelle-op-den-Bos een nieuw fietspad worden aangelegd in de Kuiermansstraat. 

Een opsteker voor de fervente fietser die regelmatig gebruik maakt van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk dat woon-, school-, werk- en vrijetijdszones met elkaar verbindt.

De Fietsfonds wil met de subsidiëring van dergelijke projecten zoveel mogelijk missing links opvullen op dit routenetwerk en tegelijk meer veilige fietspaden aanleggen. 

Burgemeester Edward De Wit (CD&V) vindt dat de verouderde fietspaden vaak te smal zijn, te dicht bij de rijweg liggen en niet voldoende afgescheiden zijn van andere weggebruikers. Bij de aanleg van nieuwe fietspaden wordt dan ook rekening gehouden met aangepaste normen zoals bv. een beschikbare vrije breedte van 1,5 m, een veiligheidsstrook van 20 cm tussen fietspad en boordsteen en een afscheiding tussen fiets- en voetpad.

De opstart van de werken voor de aanleg van het 1,2 km lange fietspad langsheen de Kuiermansstraat is gepland op 5 november 2018 en wordt uitgevoerd met een subsidiebedrag van € 391.354 euro.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be