11 novemberviering

Image

Het college van burgemeester en schepenen heeft het genoegen u uit te nodigen op de herdenkingsactiviteiten ter gelegenheid van 11 november.
Het programma start om 15.00 uur aan het monument voor de Sint-Martinuskerk in Ramsdonk:
verwelkoming door burgemeester
hulde door de leerlingen van Karamba
neerlegging bloemenkrans
Last Post
vredeswensen 
muzikale omkadering door vzw K.K.F. De Vrije Vlaamse Zonen Kapelle-op-den-Bos
aansluitend is er een vredesoptocht naar ’t Klawieterke waar u kan genieten van een receptie en is er de Sint-Maartenviering om 17.30 uur. 

Verenigingen worden uitgenodigd om met hun vaandel aanwezig te zijn en kunnen, net als familieleden van oorlogs- en burgerslachtoffers, een krans neerleggen indien zij dit wensen.

Het college van burgemeester en schepenen zal ook hulde brengen aan de monumenten van Kapelle centrum en Nieuwenrode en ontvangt in het administratief centrum om 13.30 uur de Willebroekse lopers die op doortocht zijn met hun fakkelloop vanuit het Fort van Breendonk naar het graf van de onbekende soldaat te Brussel.

Alle inwoners worden uitgenodigd om hun huizen te bevlaggen.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be