Milieu

Vanaf 1 februari 2014 werkt de Dienst Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu enkel op afspraak tijdens de voormiddagen en op maandagavond.

 

Adres

Marktplein 29

Contact

Milieuambtenaar: Lieve Muyldermans

Hier kan je terecht voor aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, milieuaanvragen, aanvragen verbeteringspremies en huursubsidies van het Vlaamse gewest, subsidieaanvragen voor het gebruik van hemelwater, kleinschalige waterzuivering, gebruik zonne-energie, algemene stedenbouwkundige en planologische inlichtingen, aankoop van compostvaten, milieubox, huisvuilzakken en kaarten voor het containerpark.

Voor meer informatie over allerlei premies en toelagen kan je altijd terecht op deze dienst of je kan surfen naar http://www.premiezoeker.be/. De benodigde formulieren kan je ook terugvinden op de gemeentelijke website.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be