Aanvraag ondersteuning internationale ontwikkelingsprojecten

De gemeentelijke werkgroep Internationale Samenwerking verdeelt jaarlijks een budget aan internationale projecten ingediend door inwoners van eigen gemeente.

Bent u betrokken bij een vereniging of organisatie die meewerkt aan een erkend internationaal ontwikkelingsproject of dergelijk project organiseert, dan kan u een aanvraag voor ondersteuning richten aan de gemeentelijke werkgroep Internationale Samenwerking.

Uw aanvraag dient vergezeld te zijn van de volgende documenten:

  • voorstelling
  • achtergrond
  • programma
  • financieel verslag van het project

De aanvragen kunnen tot 15 september 2011 ingestuurd worden naar : Gemeentelijke werkgroep Internationale Samenwerking, Marktplein 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos of gemaild naar info@kapelle-op-den-bos.be.

Bijkomende vragen kan u richten aan de contactambtenaren voor Internationale Samenwerking, Carina Verberckmoes en Marina Van de Voorde  op het nummer 015 71 32 71.

De gemeentelijke werkgroep zal op de vergadering van oktober 2011 alle aanvragen onderzoeken en advies geven aan het college van burgemeester en schepenen.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be