Aanvraag parkeerkaart

Formulier te verkrijgen bij de sociale dienst van onze gemeente.

Senioren- korting bij deelname culturele activiteiten (vroegere Plus 3 Pas)

Als u 55 jaar of ouder bent heeft u recht op een korting wanneer u deelneemt aan een culturele activiteit die via de cel cultuurspreiding van het Agenstchap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen financieel wordt ondersteund. Vroeger kon je deze korting krijgen door houder te worden van de 'Plus 3 Pas'. Deze Pas is nu niet langer noodzakelijk voor het verkrijgen van de korting. Het tonen van de identiteitskaart om te bewijzen dat de leeftijd van 55 jaar is bereikt is voldoende om de korting te krijgen.

Aanvraag sociaal telefoontarief

Formulier te verkrijgen bij de sociale dienst van onze gemeente.

Aanvraag registratienummer voor slachtingen

Eenmalige aanvraag bij de sociale dienst van onze gemeente.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be