Het OCMW-Sociaal Huis van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

ADMINISTRATIEF MEDEWERKERC1-C3 – CONTRACTUEEL – ONBEPAALDE DUUR

Halftijdse aanwerving (19/38) – Onmiddellijke indiensttreding

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. Het OCMW voert een diversiteitsbeleid.

DE FUNCTIE: De administratief medewerker ondersteunt op zelfstandige wijze de goede werking van de sociale diensten levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.

PLUSPUNTEN: Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken, je bent flexibel.

TOELATINGSVOORWAARDEN: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie(Uittreksel uit het strafregister - Model 2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente) – de burgerlijke en politiekerechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

AANWERVINGSVOORWAARDEN: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruikder talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Slagen voor de selectieprocedure. Houder zijn van een diplomavan het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

WIJ BIEDEN: Een job in een aangename werksfeer • een correcte verloning (minimum brutomaandloon € 963,69) metmogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit) • hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques(€ 8,00) • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 133 uur per jaar.GEÏNTERESSEERD? Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 18 januari 2019, door een per post aangetekendesollicitatiebrief met CV worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos(de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst :015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Image  

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be