01 Sep 2015

Image

Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos werd als begunstigde aangeduid in een schenkingsdossier waarbij mevr. Alina Thomas de kapel O.L.V. Troosteres der Bedrukten, gelegen in de Kapelstraat, schenkt uit de nalatenschap van haar overleden echtgenoot, wijlen dhr. Alfons Doms.
De oorspronkelijke kapel dateert van vóór 1900. In 1914 werd ze door de familie Doms, toenmalige eigenaars van de kapel, vergroot. In 1991 liet dhr. Alfons Doms ze heropbouwen nadat de kapel werd beschadigd.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be