02 Feb 2015

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL)de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Vlabel is dus voortaan bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen van bepaalde successie- en registratierechten. Voor de belastingsplichtige betekent dit dat deze rechten niet meer aan de FOD Financiën worden betaald maar op uitnodiging tot betaling van VLABEL.

Voor meer informatie kan je terecht op:

- het gratis nummer van de Vlaamse Overheid: 1700

- http://www.belastingen.vlaanderen.be, rubriek Contact

- het Contactcenter van de FOD Financiën: 02 572 57 57 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be