20 Okt 2017

Wonen langs een waterloop is heerlijk. Als buur van een waterloop moet je met een paar regels rekening houden. Respecteer jij voldoende afstand voor bemesting of vrije doorgang?
Als je werken wil uitvoeren aan een waterloop, moet je bij je gemeente een stedenbouwkundige aanvraag doen. De gemeente gaat dan de provincie om advies vragen. Gelukkig kan dat snel gaan. Ook als je ergens een ingreep wil doen met een mogelijke impact op het watersysteem, heb je een watertoets van de provincie nodig.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be