20 Okt 2011

Sinds 2006 geldt in Vlaanderen de energieprestatieregelgeving (EPB). Zo moeten alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt, voldoende geïsoleerd en energiezuinig zijn. Deze vereisten worden uitgedrukt in het E-peil en het K-peil. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en haar vaste installaties. Het K-peil bepaalt hoe goed uw woning geïsoleerd is. Hoe lager deze waarden, hoe energiezuiniger de woning is.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be