19 Nov 2015

Omwille van bouwwerkzaamheden met inname van het openbaar domein in de E. Larockstraat zal er vanaf maandag 23 november 2015 tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de E. Larockstraat tussen de G. Gezellestraat en de Mechelseweg. De E. Larockstraat zal men enkel kunnen inrijden in de richting van de Mechelseweg.
Daaraan gekoppeld zal, om een goede verkeerscirculatie te bekomen, ook in de E. Claesstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd worden.  Met andere woorden men kan deze straat nog enkel inrijden vanuit de Mechelseweg. Dit komt de veiligheid in de schoolomgeving ten goede.
Voor fietsers verandert er niets, voor hen is er nog steeds tweerichtingsverkeer in bovengenoemde straten.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be