14 Aug 2015

Na positieve evaluatie van het tijdelijk ingevoerde eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat naar aanleiding van bouwwerken heeft het college van burgemeester en schepenen beslist deze verkeersregeling definitief in te voeren.
Het eenrichtingsverkeer voor auto’s blijft aldus gelden van de Stationsstraat in de richting van de Oudstrijdersstraat.
Fietsers zullen de Schoolstraat nog wel in beide richtingen mogen gebruiken.
De fietsers die rijden van de Oudstrijdersstraat naar de Stationsstraat zullen beschermd worden door aanduiding van een suggestieve rijbaanrand en verhoogde eilandjes.
Het aanbrengen van de definitieve signalisatie wordt nog vóór het begin van het nieuwe schooljaar uitgevoerd.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be