Bekendmaking bijeenroeping van de raadscommissie ‘Vrije Tijd’.

De wnd. burgemeester maakt bekend aan het publiek:
(conform artikel 37 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad)

Bijeenroeping van de raadscommissie ‘Vrije Tijd’.

Deze vergadering zal doorgaan op maandag 7 mei 2018 om 20:30 uur in de Muyldermanszaal van het administratief centrum met volgende agendapunten:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Toelichting werkingsverslagen dienst vrije tijd: cultuur, toerisme, erfgoed, bibliotheek, sport en jeugd.
3. Toelichting programmatie volgend werkjaar.
4. Voorstel van Regionaal Landschap De Groene Corridor m.b.t. de aanleg van het grasplein rond het kunstwerk Prima Mater.
5. Varia.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be