BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG VAN KLASSE 1 VOOR BVBA DENCO BANDEN, LONDERZEELSEWEG 111 TE 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK IVM GEDEELTELIJK VERLEGGEN VOETWEG 74. 

BEKENDMAKING AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BETREFFENDE RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN LONDERZEELSEWEG.

BEKENDMAKING AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BETREFFENDE RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN KUIERMANSSTRAAT EN SPOORWEGSTRAAT.

OPENBAAR ONDERZOEK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BRABANTNET – SNELTRAM A12GRUP BRABANTNET - SNELTRAM A12
Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Willebroek, Wemmel.

Openbaar onderzoek van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 17/02/2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen bij het betrokken gemeentebestuur in het gemeentehuis.

Tijdens het openbaar onderzoek worden twee infomomenten georganiseerd tussen 16.00u en 20.00u: - op 2 mei 2017: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44, 1840 Londerzeel - op 8 mei 2017: adm. centrum Meise, Tramlaan 8,1861 Wolvertem

https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00453_00001

 

Openbaar onderzoek - Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert in naam van de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd. Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 14 juli 2017.

Deze bossen zijn gelegen  buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming. In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. Je kan de ontwerpkaart raadplegen tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017. Dit kan via de volgende kanalen:
• bij voorkeur online via het geoloket www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek,
• bij de gemeentehuizen van elke gemeente in Vlaanderen,
• bij het Agentschap voor Natuur en Bos - Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, na afspraak op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 12 uur.
Je kan opmerkingen indienen:
• Bij voorkeur online via het geoloket www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek,
• Schriftelijk en aangetekend naar het volgende adres:
Openbaar onderzoek MKWB
Vlaamse regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
• Schriftelijk afgeven tegen ontvangstbewijs op het hiervoor vermelde adres. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
Met bijkomende vragen kan je ook steeds contact opnemen met het gratis telefoonnummer ‘1700’, elke werkdag tussen 9 en 19 uur.

BijlageGrootte
Riolering en wegenis Londerzeelseweg.pdf107.96 KB
Denco.pdf7.52 KB
Sneltram.pdf65.94 KB
Riolering en wegenis Kuiermansstraat Spoorwegstraat.pdf6.95 KB
bekendmaking openbaar onderzoek ivm voetweg 74.pdf59.34 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be