Bijeenroeping van de raadscommissie ‘Financiën’

Deze vergadering zal doorgaan op woensdag 20 juni 2018 om 20.30 uur in de Muyldermanszaal van het administratief centrum met volgende agendapunten: 1. Verslag raadscommissie Financiën dd. 18 december 2017 – goedkeuring.2. Jaarrekening 2017 – advies.3. Tweede budgetwijziging 2018 – advies.

BijlageGrootte
Bijeenroeping van de raadscommissie ‘Financiën’.pdf48.35 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be