Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos           
gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

COÖRDINATOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
B1-B3 – CONTRACTUEEL

Voltijdse aanwerving (38/38).

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie: De coördinator heeft de leiding over de buitenschoolse kinderopvang en rapporteert aan de hoofdmedewerker burgerzaken. De coördinator staat in voor de organisatie van een efficiënte en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang in overleg met alle actoren.

Pluspunten:
- Leidinggevende vaardigheden
- Organisatorische vaardigheden
- Flexibiliteit
- Ervaring in de kinderopvang

Toelatingsvoorwaarden: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij uw gemeente) - de burgerlijke en politieke rechten genieten - medisch geschikt zijn - onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Slagen voor de selectieprocedure - Houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs korte type in volgende richting: geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, (kleuter)onderwijzer, gezinswetenschappen, orthopedagogie, maatschappelijk werk – Houder zijn van het getuigschrift coördinator buitenschoolse kinderopvang afgegeven door de Vlaamse Dienst voor Kinderopvang (of ten laatste te behalen binnen de drie jaar na aanstelling).

Wij bieden: een aangename werksfeer -  een correcte verloning (minimum bruto maandloon € 2412,49 (38/38)  met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit) - hospitalisatieverzekering - maaltijdcheques (€ 8,00) - fietsvergoeding - gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

Geïnteresseerd? Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 11 oktober 2017 door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV verzonden worden aan het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je contact opnemen met de personeelsdienst via 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

BijlageGrootte
Coördinator BKO.doc38.5 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be