Sociale huisvesting

Providentia
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse

Tel. 02/452 72 43

E-mail info@providentia.be

www.providentia.be  

Hoe de toewijzing van een sociale huurwoning gebeurt kan u hier lezen. Het reglement kan hier ook worden geraadpleegd. 

Ruimtelijke ordening

Op deze website kan u terecht voor alles omtrent:

Structuurplanning

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Planningsprocessen - studies
Atlas woonuitbreidingsgebieden

Bestemmingen en Voorschriften

Gewestplan - ruimtelijke uitvoeringsplannen
Zonevreemde gebouwen- planologisch attest
Stedenbouwkundige verordeningen

Vergunningen

Stedenbouwkundige vergunningen - verkavelingen
U kan de formulieren ook downloaden via het E-loket

Eenvoudige dossiersamenstelling

Uitgebreide dossiersamenstelling

Aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling

Aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling

Hemelwater stedenbouwkundige vergunning

Hemelwater verkavelingsvergunning

Verkavelingswijziging

Melding bijlage I

 

Handhaving

Bouwmisdrijven - Hoge Raad voor het Herstelbeleid

Premiezoeker

De premiezoeker helpt je in je zoektocht naar steunmaatregelen voor bouwen en wonen.

Op basis van een vragenlijst, krijg je een overzicht van de steunmaatregelen waarop je aanspraak kan maken. Zo houdt de premiezoeker rekening met het opgegeven inkomen en de gezinssamenstelling want vaak worden premies op basis daarvan berekend.

Kadaster

Via deze link kan je de kaarten van het kadaster raadplegen (afdeling, sectie en perceelnummer) en/of afdrukken.

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE

Geografische Informatie Vlaanderen

Geopunt is een portaalsite die u toelaat online geografische informatie op te vragen. Op de website van Geopunt zijn er verschillende thematische kaarten terug te vinden. 

BijlageGrootte
eenvoudige dossiersamenstelling.doc39 KB
uitgebreide dossiersamenstelling.doc50 KB
aanstip eenvoudig dossier.doc125 KB
aanstip uitgebreid dossier.doc154 KB
2014hemelwaterSV.doc282 KB
2014hemelwaterVK.doc190 KB
verkavelingwijziging.doc288.5 KB
meldingI.doc237 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be