Burgerzaken

De dienst Burgerzaken brengt de diensten bevolking en burgerlijke stand onder één noemer.

Adres

Marktplein 29

Contact

Diensthoofd: Kelly Wyns

Hier kan je terecht voor alles i.v.m. bevolking, zoals adreswijzigingen, afleveren van allerlei bewijzen, aangifte van inenting tegen kinderverlamming, wettigen van handtekening, afleveren van leurkaarten, wettelijk samenwonen, wilsverklaring inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden, verkiezingen, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, reispassen, getuigschrift van goed zedelijk gedrag en buitenschoolse kinderopvang. 

Hier kan je terecht voor alles wat te maken heeft met burgerlijke stand m.n. geboorte, erkenning, naamsveranderingen, huwelijk, echtscheiding, nationaliteit, overlijden en begraafplaatsen, internationaal privaatrecht. Bij deze dienst hoort ook de sociale dienst. Hier kan men terecht voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor mindervaliden, pensioenaanvragen, aanvraag parkeerkaart, aanvraag plus3-pas, aanvraag sociaal telefoontarief, gemeentelijke toelage voor gehandicapten, gemeentelijke toelage electriciteits-, water- en gasverbruik e.a.; Alles in verband met vreemdelingenzaken valt eveneens onder deze dienst.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be