22 Jun 2017

Politiebesluit
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
Overwegende dat de thans aanhoudende droogte tot gevolg kan hebben dat er zich moeilijkheden voordoen om een normale drinkwaterbedeling te handhaven;
dat zich derhalve preventief tijdelijke maatregelen opdringen, onder meer door onnodig verbruik van drinkwater tegen te gaan;
gelet op art. 128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934 en 14 juni 1963, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen vast te stellen.
BESLUIT
Artikel 1 - Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be