10 Jan 2011

De gemeenteraad heeft op 20 december 2010 een subsidiereglement voor dakisolatie goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie onder volgende voorwaarden:

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be