28 Dec 2018

Eternit vraagt aan de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden van hun bestaande milieuvergunning (omgevingsvergunning).  Dit om de lozingsnorm voor kobalt op 6 microgram per liter te brengen.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be