14 Jun 2018

Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie

 

Overal in Europa verenigen burgers zich om samen zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en windturbines te plaatsen. Hun beweegreden? Lokaal groene energie produceren tegen een faire prijs en op een manier waarbij men als burger zeggenschap heeft over zijn energieproductie.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be