Burgemeester

de heer Edward De Wit (CD&V)
Pastoriestraat 31, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Edward De Wit


Bevoegdheden: administratieve vereenvoudiging, bevolking, burgerlijke stand, informatie en communicatie, onderwijs, personeel, politie & veiligheid, sociale huisvesting, vlaams beleid, zelfstandig ondernemen en secretariaat.

Zitdag: woensdag van 18.00u tot 19.00u donderdag van 10.00u tot 11.00u
Administratief Centrum, Marktplein 29 (1ste verd.)

 

 

1ste Schepen

Hugo De Haes

de heer Hugo De Haes (sp.a)
Londerzeelseweg 80, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Bevoegdheden: financiën, informatisering, infrastructuurwerken, openbaar domein en niet geklasseerd patrimonium.


Zitdag: dinsdag
van 19:00u. tot 20:00u.
Administratief Centrum, Marktplein 29 (1ste verd.)

 

2de Schepen

 

Jos Thomas

de heer Jos Thomas (CD&V)
Molenstraat 58a, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Bevoegdheden: begraafplaatsen, dierenwelzijn, lokale dienstverlening, ruimtelijke ordening, stedenbouw, tewerkstelling, toerisme en feestelijkheden.

Zitdag: op afspraak

 

 

 

3de schepen

de heer Freddy De Ruysscher (sp.a)Freddy De Ruysscher
Pastoriestraat 37, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Bevoegdheden: duurzaamheid, jeugd, milieu, mobiliteit en sport

Zitdag: dinsdag van 18:00u. tot 19:00u.
Administratief Centrum, Marktplein 29 (1ste verd.)

 

 

 

4de Schepen

mevrouw Ria Devos (CD&V) Ria Devos
Hogerheistraat 128, 1880 Kapelle-op-den-Bos 

Bevoegdheden: beschermd patrimonium en kerken, cultuur, gezondheidspreventie, internationale samenwerking, kinderopvang, land- en tuinbouw en senioren.

Zitdag: enkel op afspraak

 

 

Voorzitter OCMW

mevrouw Else De Wachter (sp.a)Else De Wachter
Schuttershofstraat 34, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Bevoegdheden: gelijke kansen, sociale zaken, wonen en grondbeleid en armoedebestrijding.

Zitdag: woensdag van 18:30u tot 19:30u te OCMW-zetel, Evert Larockstraat 22
Afspraak maken via: else.dewachter@ocmw-kapelle-op-den-bos.be.

 

 

Algemeen directeur 

de heer Siebe Ruykens
Administratief Centrum, Marktplein 29 (1ste verd.)

De algemeen directeur is belast met de algemene leiding van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) teneinde te zorgen voor een effectief, efficiënt en innovatief bestuur. Hij/zij staat aan het hoofd van het personeel en is belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Dit met als doel om de raden te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en het verzekeren van adequate individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking.
De algemeen directeur is de verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke- en OCMW-organisatie.
Hij geeft leiding aan alle afdelingshoofden en de financieel directeur (m.u.v. de taken die de financieel directeur in volle onafhankelijkheid doet).
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be