Contractueel deeltijds maatschappelijk werker B1–B3 (bepaalde duur)

Het OCMW Kapelle-op-den-Bos  gaat over tot de aanwerving van een contractueel deeltijds maatschappelijk werker B1–B3 bepaalde duur

Het betreft een betrekking met onmiddellijke indiensttreding, met correcte verloning, maaltijdcheques 8 euro en fietsvergoeding.

Aanwervingsvoorwaarden:
- onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- maatschappelijk werker : houder zijn van een diploma  dat voldoet aan de voorwaarden om tewerkgesteld te worden  als maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld diploma.

Functievereisten: 
- uitvoeren van het sociaal beleid en integratieproject voor vluchtelingen.

Interesse?  Sollicitatiebrief, CV, kopie van het vereiste diploma en uittreksel strafregister model 2,  dienen aangetekend uiterlijk op 22 september 2017 verstuurd te worden naar OCMW-Kapelle-op-den-Bos, E. Larockstraat 22 te 1880 Kapelle-o/d-Bos of via e-mail: kb@ocmw-kapelle-op-den-bos.be. Voor inlichtingen kunt u terecht op het OCMW via mail of  telefonisch op het nummer 015/71 92 10.   Het OCMW van Kapelle-op-den-Bos voert een diversiteitsbeleid.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be