Financieel directeur

De financieel directeur is verantwoordelijk voor:

  • De inning van de ontvangsten en voor de betaling van de uitgaven;
  • De boekhouding;
  • Het opstellen van de jaarrekening en de eindrekeningen;
  • Het beheer van de kasvoorraad en het dagelijks beheer van de gelden.

De financieel directeur is ook financieel raadgever van het college van burgemeester en schepenen, OCMW en de gemeenteraad en controleert de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be