Gemeente Kapelle-op-den-Bos stelt voorlopige oplevering Londerzeelseweg uit.

De nieuw aangelegde Londerzeelseweg is sinds 1 september 2018 open voor alle verkeer.  De afwikkeling van zowel het doorgaand als het plaatselijk verkeer verloopt vlot.

Ter voorbereiding van de voorlopige oplevering heeft de Watergroep nu geconstateerd dat haar huisaansluitingen op een dertien tal plaatsen werden beschadigd door de aannemer van de wegeniswerken.  Meestal betreft het beschadigde afsluiters van huishoudelijke aftakkingen.  Daarop heeft de gemeente beslist de voorlopige oplevering uit te stellen.De noodzakelijke herstellingen zullen deze week worden uitgevoerd.De aannemer van de wegeniswerken zal instaan voor het maken van de werkputten.  De aannemer van de Watergroep zal de beschadigde afsluiters zelf vervangen.  De aannemer van de wegeniswerken staat in voor alle herstellingen van het fietspad (3), voetpad (10) en wegdek (1).  Tevens zal aan het Wilgenplein een bijkomende rioolslikker worden geplaatst.De aannemer van de wegeniswerken draait op voor alle kosten.Het gemeentebestuur betreurt dat de Watergroep niet is willen ingaan op het uitdrukkelijk verzoek van de technische dienst van de gemeente om een voorafgaande controle uit te voeren op haar installaties na beëindiging van elke fase van het werk.  Hierdoor hadden de huidige herstellingen wellicht vermeden kunnen worden.  De gemeente zal deze onverantwoorde werkwijze trouwens aankaarten bij de provinciale directeur van de Watergroep om herhaling te vermijden.Trouwens bij de aan de gang zijnde werken in de Kuiermansstraat – Huttekenstraat is op onze vraag een voorafgaande controle door de Watergroep wel reeds toegezegd.De gemeente zal dan ook de voorlopige oplevering uitstellen tot dat het voetpad en fietspad van de Londerzeelseweg in hun onberispelijke staat zijn hersteld.

Voor meer inlichtingen:

Schepen Hugo De Haes

Bevoegd voor Financiën, Informatisering, Infrastructuurwerken, Openbaar domein en niet-geklasseerd patrimonium

GSM nr.: 0471/466.216

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be