Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos stelt beleidsnota voor

Het nieuwe bestuur van Kapelle-op-den-Bos (Groen en N-VA) heeft haar bestuursakkoord klaar. Naar aanleiding van de raadscommissie op 13 februari 2019 wordt het ambitieuze plan officieel kenbaar gemaakt.

Het nieuwe gemeentebestuur staat voor de uitdaging om de integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten in de praktijk te realiseren. Centraal daarin staat het kerntakendebat dat zij als goede huisvader willen voeren. Gezien de beperkte budgettaire ruimte en de toenemende lasten die op de gemeente afkomen, moet de balans gemaakt worden van taken die de gemeente zelf blijft opnemen (de kerntaken) en deze die door externe partners zullen uitgevoerd worden. Deze oefening zorgt voor meer efficiëntie en opportuniteiten. Zo wil het bestuur de gemeentelijke uitleendiensten centraliseren en digitaliseren, wat een enorme tijdswinst voor de technische dienst kan opleveren. Tijd die kan besteed worden aan de dienstspecifieke kerntaken (bv. het onderhoud van fiets- en voetpaden).

De gemeente heeft heel wat eigen gebouwen in beheer. In deze legislatuur zal werk gemaakt worden van het moderniseren en klantvriendelijker maken van het administratief centrum. Een loketfunctie (met back- en frontoffice) moet een oplossing bieden voor de wachtrijen aan de verschillende diensten. Daarnaast worden plannen gemaakt om een nieuw gebouw voor de technische dienst en de uitbouw van een dienstencentrum, aangepast aan de uitdagingen van het nieuwe lokaal sociaal beleid, te realiseren. Ook de plannen van de pastorie en de grot van Ramsdonk krijgen vorm, net als het moderniseren van het gemeenschapscentrum van Nieuwenrode.

Het gemeentebestuur beseft dat het personeelsbestand dient aangepast te worden aan de huidige noden en evoluties. Om de werking van de gemeentelijke diensten en de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren, wordt ingezet op de aanwerving van een omgevingsambtenaar, een ICT-medewerker en een afdelingshoofd interne zaken met juridische kennis.

Het bestuur wil van Kapelle-op-den-Bos een veilige en warme gemeente maken. De herinrichting van het Marktplein en de Mechelseweg moet de gemeente gezelliger en meer aantrekkelijk maken. Een mobiliteitsplan is nodig om Kapelle-op-den-Bos leefbaar en bereikbaar te houden. Veilige schoolomgevingen en conflictvrije kruispunten krijgen prioriteit, de herwaardering van de Trage Wegen kan hiertoe bijdragen. Veiligheid is voor dit bestuur ook een nog actievere aanpak van de asbestproblematiek.

Er zullen structuren ontwikkeld worden waarbinnen inwoners, verenigingen en (inter)gemeentelijke partners kunnen meewerken en meedenken aan het beleid. En er wordt een start gemaakt in de opmaak van een dossier voor de bouw van een multifunctioneel complex. Een plaats waar iedereen (jeugd, verenigingen, gezinnen, jong en oud(er)) zich thuis voelt.

Deze en tal van andere voorstellen staan beschreven in de nieuwe gemeentelijke beleidsnota die je kan downloaden via de gemeentelijke website www.kapelle-op-den-bos.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be