Groepsverwijdering asbestdaken voor woningen in Kapelle-op-den-Bos

Inwoners van Kapelle-op-den-Bos krijgen de kans om op een kwaliteitsvolle en veilige manier hun asbestdak te laten vervangen. Bijkomend is er een gratis isolatie-advies voorzien.

Op 20 maart om 19.30 u. gaat hierover een informatiemoment door in de Muyldermanszaal van het gemeentehuis (Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos).

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Daarom vroeg OVAM om een beleid uit te werken om die doelstelling te halen. Binnen de realisatie van haar Actieplan Asbestafbouw biedt OVAM aan lokale besturen subsidies voor de organisatie van asbestafbouwprojecten voor haar inwoners. De gemeente Kapelle-op-den-Bos en 3Wplus vzw sloegen de handen in elkaar en dienden bij OVAM een subsidieaanvraag in voor de groepsverwijdering van asbesthoudende daken bij woningen. Eind december werd deze aanvraag goedgekeurd.

Vermits de subsidie voor dit project begrensd is, kunnen we maar een beperkt aantal asbestdaken vervangen. De eerste 50 inschrijvingen worden, na een screening aan de hand van enkele selectiecriteria, herleidt tot ongeveer 25 effectieve deelnemers. Indien dit project een groot succes is, kan er eventueel een bijkomende subsidie bij OVAM aangevraagd worden.

 Meer info: https://3wplus.be/asbestproject/ 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be