Herasfalteringswerken

In de week van 12 tot 16 november 2018 zal een door het gemeentebestuur aangestelde aannemer in uw straat het wegdek affrezen en herasfalteren.

Deze werken zullen in volgende straten uitgevoerd worden: Boneveldstraat, Kapelstraat, Stichelaarstraat, Notenstraat (gedeeltelijk), Pastoriestraat (padje aan de gemeentelijke loods).

Onder ideale omstandigheden wordt er maandag afgefreesd en dinsdag geherasfalteerd, maar deze dagen kunnen opschuiven al naar gelang de weersomstandigheden deze en volgende week.

Over de concrete startdatum van de werken in uw straat zal de aannemer u zelf enkele dagen op voorhand verwittigen. 

Mogen wij u vragen om op deze data uw wagen buiten de werkzone te plaatsen.

De avond na het affrezen van het asfalt kan u met de wagen tot aan uw woning geraken, maar de dag nadien dient u deze te verplaatsen buiten de werkzone voor 7.00 u.

Voor de werken in de Boneveldstraat wordt het verkeer omgeleid via de Bormstraat - Kambosweg – Mechelseweg.

Voor de Kapelstraat – Stichelaarstraat – padje aan de gemeentelijke loods – Notenstraat (smal gedeelte) wordt geen omleiding voorzien aangezien dit doodlopende straten zijn.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be