Image                           

In het integratieproject HORIZON worden mensen van verschillende leeftijd, herkomst en achtergrond samengebracht bij activiteiten zoals lessen Nederlands, initiatie computerles, maar ook sportactiviteiten, uitstapjes, enz.  

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be