Image

Volgende afvalsoorten worden huis-aan-huis opgehaald door Intradura (vroeger Haviland afdeling afvalbeleid):

Huisafval, GFT (groente-, fruit- en tuinafval), PMD, papier en karton en metalen.

Goederen die nog bruikbaar zijn, (meubelen, huisraad, speelgoed, elektrische apparaten, textiel, tapijten, etc.) worden huis aan huis opgehaald door kringwinkel ECOSO. Je kan de goederen ook zelf naar het kringwinkel brengen: Meerstraat 270 - 1840 Londerzeel - Tel. 03 866 17 07.

Grof huisvuil wordt door de gemeente opgehaald op aanvraag. Wie zijn grof huisvuil wil laten ophalen, dient hiervoor onze milieudienst te contacteren op 015 71 32 71. Na het meedelen van je naam, adres en een omschrijving van het op te halen afval, wordt meegedeeld wanneer de ophaling zal plaats vinden. Onder grof huisvuil wordt enkel niet–selectief ingezamelde, grote afvalproducten verstaan die niet in een huisvuilzak kunnen worden aangeboden.

Verkoop huisvuilzakken

  • Huisvuil (restafval): 15,00 EUR voor een rol van 10 grote zakken of 7,5 EUR voor een rol van 10 kleine zakken. (bordeaux kleur)
  • PMD: 3,25 EUR voor een rol van 25 zakken.
  • GFT: 7,50 EUR voor een rol van 10 zakken. (grote)
  • GFT: 1,5 EUR voor een rol van 10 zakken. (kleine)

Op de volgende verkooppunten zijn zakken te verkrijgen:

  • Gemeentelijke milieudient, Marktplein 29 te Kapelle Centrum  
  • Bakkerij Broodhuisje te Nieuwenrode
  • GB Contact Bij Den Bels, Mechelseweg te Kapelle-op-den-Bos
  • Supermarkt OKAY, Londerzeelseweg 30 te Ramsdonk  
  • Super GB, Kerkhofstraat 95 te Londerzeel
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be