Image

 

Budgetbegeleiding
Je beheert zelf je budget. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van je schulden, geeft advies,… Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert zelf alle betalingen uit. Er wordt bekeken hoe met het beschikbare budget alle noodzakelijke betalingen kunnen gebeuren, zodat er voldoende leefgeld overblijft voor aankopen zoals voeding en kleding.

Budgetbeheer
Het OCMW beheert tijdelijk jouw budget, ontvangt dan jouw inkomsten en voert in jouw naam betalingen uit.
Er wordt bekeken hoe met het beschikbare budget alle noodzakelijke betalingen kunnen gebeuren, zodat er voldoende leefgeld overblijft voor aankopen zoals voeding en kleding.

Collectieve schuldenregeling
Na het indienen van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank beslist de rechter dat een advocaat-schuldbemiddelaar wordt aangesteld wordt.
Jouw werkgever of de instelling die je uitbetaalt, is verplicht om al je inkomsten te storten aan de schuldbemiddelaar. Die maakt een plan op om je schulden af te lossen en zorgt daarbij voor een evenwicht tussen jouw belangen en die van de schuldeisers.

Schuldbemiddeling
Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou welke afbetaling haalbaar is. Er wordt rekening gehouden met jouw inkomsten en uitgaven.
De maatschappelijk werker stelt een afbetalingsplan voor aan de schuldeiser, maar je doet zelf de afbetaling volgens het overeengekomen afbetalingsplan.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be