Inclusieve speelpleinwerking

Jaarlijks wordt in de zomervakantie een inclusieve speelpleinwerking voor kinderen met een mentale beperking georganiseerd.
Het hoofddoel van de inclusieve speelpleinen is om deze kinderen te integreren in de bestaande speelpleinwerking zodat ook zij kunnen genieten van spel en plezier.
Er wordt een afzonderlijke ruimte voorzien met aangepast spelmateriaal en een snoezelruimte waar de kinderen tot rust kunnen komen…
Dit alles onder begeleiding van opgeleide monitoren.
Deze zomer gaan de activiteiten door van 27 juli 2015 tot 31 juli 2015 en van 3 augustus 2015 tot 7 augustus 2015 in het jeugdontmoetingscentrum, Guido Gezellelaan 2, telkens van 09.00 u. tot ca. 16.15 u. Er is opvang voorzien vanaf 8.30 tot 17.00 u. Deze opvang wordt begeleid door de monitoren van de speelpleinwerking.
Wens je je kind in te schrijven, neem dan contact op met Klaartje Coussement via 015 71 92 16 of via klaartje.coussement@ ocmw-kapelle-op-den-bos.be. Wij vinden het belangrijk om zowel ouder als kind zo goed mogelijk te begeleiden. Tijdens een huisbezoek wordt het inschrijvingsformulier samen met jou ingevuld. De individuele begeleiding van jouw kind kan dan besproken worden.

Image

Om een document te openen heb je het programma Acrobat Reader nodig. Je kan het hier downloaden.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be