Indexering ouderbijdrage kinderopvang 't Klawieterke

Door de indexering, verhoogt de ouderbijdrage vanaf 1 januari 2019 met 1,75% in de buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke.

Wij hanteren nog steeds het minimumtarief, zodat de kinderopvang betaalbaar blijft.

Voor- en naschoolse opvang: 

€ 0,80 per begonnen halfuur

 

Schoolvrije dagen en vakantiedagen:

€ 3,00 voor een verblijf van minder dan 3 uur 

€ 4,50 voor een verblijf van een halve dag (tussen 3 en 6 uur)

€ 8,93 voor een volledige dag (6 uur of meer)

 

Op woensdagnamiddag wordt, afhankelijk van de duur van de opvang, het voordeligste tarief aangerekend:

ofwel € 0,80 per begonnen half uur

ofwel hanteren we de tarieven zoals bij de schoolvrije dagen en vakantiedagen

Deze nieuwe tarieven worden aangerekend  vanaf 1 januari 2019.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de coördinator of begeleiders.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be