Infocampagne Elia

Plant u werken in de nabijheid van een hoogspanningsinstallatie? Meld uw werf zodat u in alle veiligheid kan werken. Meer info op www.elia.be

Iedereen die werken wil uitvoeren in de nabijheid van hoogspanningslijnen en -pylonen, ondergrondse elektriciteitskabels of hoogspanningsstations is verplicht om deze werken aan Elia te melden om zo de plannen en bijhorende veiligheidsmaatregelen van de betrokken installaties te verkrijgen.
Hiervoor dient u voor Vlaanderen gebruik te maken van het gewestelijk meldpunt : KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal).
Voor Brussel dient u gebruik te maken van het federaal meldpunt: KLIM/CICC (Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt / Contact Fédéral Information Câbles et Conduites).
In Wallonië kan u uw werken eveneens via KLIM/CICC melden.

Aangezien nog niet alle kabel- en leidingbeheerders bij KLIM/CICC aangesloten zijn, is het noodzakelijk om steeds ook navraag te doen bij de betrokken gemeentebesturen om de lijst te ontvangen van de andere in de gemeente aanwezige kabel- en leidingbeheerders, hen rechtstreeks te contacteren en zo aan de meldingsplicht te voldoen.

De netbeheerders moeten u binnen de wettelijke termijnen antwoorden en indien nodig de plannen van hun ondergrondse installaties bij hun antwoord voegen. U ontvangt ook van KLIP of KLIM een e-mail met een overzicht van de betrokken netbeheerders. Deze geldt tegelijk als bewijs dat u aan uw meldplicht heeft voldaan.

Indien nodig kan u echter ook rechtstreeks contact opnemen met het betrokken ‘Elia Contact Center’.

Elia Contact Centers
De medewerkers van onze Contact Centers behandelen alle planaanvragen en staan steeds tot uw dienst voor bijkomende informatie en een gedetailleerd advies naar aanleiding van activiteiten in de nabijheid van pylonen, luchtlijnen, ondergrondse kabels en hoogspanningsstations.
Contact Center Noord
Adres: Vaartkaai 2, 2170 Merksem
Tel. +32 (0)3 640 08 08
e-mail: contactcenternoord@elia.be

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be