Informatie- en inspiratieavond op maandag 18 juni 2018 - 20 u.

Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie

 

Overal in Europa verenigen burgers zich om samen zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en windturbines te plaatsen. Hun beweegreden? Lokaal groene energie produceren tegen een faire prijs en op een manier waarbij men als burger zeggenschap heeft over zijn energieproductie.

Om een burgercoöperatie rond groene energie te realiseren hebben we jou nodig. Het woord zegt het zelf: een burgercoöperatie is er door burgers, voor burgers. Het is dan ook aan het gemeentebestuur om je te informeren over wat er op dit vlak in onze regio beweegt. Daarom organiseren we een informatie- en inspiratiemoment op 18 juni 2018.Geïnteresseerde burgers worden samengebracht en je krijgt een antwoord op de vraag: wat is nu eigenlijk een burgercoöperatie, hoe werkt dit, hoe beginnen we hieraan, hoeveel gezinnen moeten we kunnen bereiken om de coöperatie op langere termijn overlevingskansen te geven, enz.

Tijdens een volgende stap zullen er samen met de geïnteresseerde burgers en onder begeleiding van het klimaatnetwerk Vlaams-Brabant concrete afspraken gemaakt worden rond de opstart en ontplooiing van een volwaardige energiecoöperatie.

Informatie- en inspiratieavond  op maandag 18 juni 2018 om 20 u.Gemeenschapscentrum Gerard Walschap, Sint Jozefstraat 44, 1840 Londerzeel

Meer info: 

Liselotte Vandoorne -  milieudienst@londerzeel.be - 052 39 92 67

Lieve Muyldermans – lieve.muyldermans@kapelle-op-den-bos.be - 015 71 32 71

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be