Informatie- en inspiratieavond rond energiecoöperatie – maandag 12 november (20 u.)

Alle inwoners van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos kunnen op maandag 12 november tijdens een informatie- en inspiratiemoment mee nadenken over de oprichting van een energiecoöperatie.

Overal in Europa verenigen burgers zich om samen windturbine en zonnepanelen te plaatsen, om energie te besparen en om de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Bij het opstellen van klimaatplannen in het kader van de Burgemeestersconvenant rijst vaak de vraag of het opportuun is om per gemeente een energiecoöperatie op te richten.

De gemeente organiseert in dit verband op maandag 12 november een info- en inspiratiemoment. Is het zinvol om een energiecoöperatie voor Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos op te richten? Of doen we dit beter op niveau van de noordrand? Maar hoe werkt zo’n coöperatie en hoe begin je eraan?

Al deze vragen komen aan bod op 12 november. Tijdens de infoavond willen de gemeenten in eerste instantie geïnteresseerde inwoners samenbrengen rond niet-particuliere collectieve duurzame energieprojecten en meer achtergrondinfo verschaffen rond energiecoöperaties.

Tijdens een volgende stap bekijken we samen op welke manier we in Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos (en omstreken) de energietransitie kunnen versnellen. Via ondersteuning vanuit de provincie begeleiden de gemeenten de geïnteresseerde inwoners op weg naar een volwaardige energiecoöperatie (over de gemeentegrenzen heen). Wanneer de oprichting van een intergemeentelijke burgercoöperatie niet haalbaar blijkt, bekijken we hoe de gemeente via bestaande burgercoöperaties toch concrete klimaatprojecten met de Kampenhoutenaren kan realiseren.

Dit initiatief is een van de acties van klimaatnetwerk Vlaams-Brabant, een project van 3WPlus en de Provincie Vlaams-Brabant om de CO2-uitstoot in de noordrand tegen 2020 met 20 procent terug te dringen.

Maandag 12 november - 20 u. - GC Gerard Walschap (Sint-Jozefstraat 44, Londerzeel)

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be