Jeugddienst

Contactambtenaar: Linda Compté

 

Administratief centrum

Marktplein 29

 

Hier kan je terecht voor alles i.v.m. de speelpleinwerking, de
jaarlijkse Roefeldag, de grabbelpas, het jeugdwerkbeleidsplan, de
kindergemeenteraad, de jeugdraad, de uitleendienst voor onze
jeugdverenigingen, boekingen van het jeugdhuis en het binnenbrengen voor
terugbetaling van vormingsattesten - animator in het jeugdwerk.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be