Jobstudenten groenonderhoud en bijstand bij kinderopvang zomer 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat in de  zomervakantie 2018 over tot de tijdelijke rekrutering van jobstudenten voor de technische dienst en BKO in contractueel verband en dit steeds voor een volledige periode van 1 maand (juli of augustus).

Functieomschrijving:
De jobstudent zal de nodige ondersteuning bieden bij de technische dienst voor het groenonderhoud en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Bij de kinderopvang betreft het werk vooral ondersteuning bij het onderhoud van de gebouwen en diverse kleine taken tijdens de kinderopvang.

Algemene voorwaarden:
• 17 jaar zijn of worden in het jaar 2018;
• medisch geschikt zijn;
• geen veroordelingen hebben opgelopen;
• Voor de jobstudenten die worden ingeschakeld bij de groendienst wordt een opleiding in een tuinbouwschool of aantoonbare ervaring bij een tuinaannemer als pluspunt beoordeeld;
• Voor bijstand bij kinderopvang wordt geen bijkomende ervaring gevraagd;

Bruto maandloon: ± € 1.811,50

Kandidaturen kunnen ingediend worden via het voorbestemd CV-formulier. Je kan dit formulier downloaden via de gemeentelijke website www.kapelle-op-den-bos.be/vacatures. Je kan het ook opvragen bij de personeelsdienst van de gemeente via het telefoonnummer  015 71 32 71 of via e-mail personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be
Let wel!  Kandidaturen kunnen uiterlijk op 4 april 2018 worden ingediend bij de personeelsdienst! Je zal worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.  Meer informatie omtrent de voorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst.

Opgelet! Het aantal kandidaturen is beperkt tot 3 jobstudenten per maand!

 

BijlageGrootte
CV Formulier jobstudenten groendienst+onderhoud 2018.doc34.5 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be