Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat in de vakantie (periode zomer 2017) over tot de tijdelijke rekrutering van jobstudenten in contractueel verband voor de spelbegeleiding van kinderen in BKO ’t Klawieterke.

Voorwaarden:
o 17  jaar zijn of worden in het jaar 2017;
o medisch geschikt zijn;
o relevante ervaring met kinderopvang / jeugdbeweging is een pluspunt;
o geen veroordelingen hebben opgelopen die het werken met kinderen uitsluit.

Bruto uurloon: € 11,00

Kandidaturen kunnen ingediend worden via het voorbestemd CV-formulier. Je kan dit formulier downloaden via de gemeentelijke website www.kapelle-op-den-bos.be/vacatures. Je kan het ook opvragen bij de personeelsdienst van de gemeente via het telefoonnummer  015 71 32 71 of via e-mail personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be
Let wel!  Kandidaturen kunnen uiterlijk op 5 april 2017 worden ingediend bij de personeelsdienst! Je zal worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.  Meer informatie omtrent de voorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst.

BijlageGrootte
CV-Formulier jobstudent buitenschoolse kinderopvang GV 2017 .doc38.5 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be