Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat in de vakantie (periode krokus-en paasvakantie 2019) over tot de tijdelijke rekrutering van jobstudenten in contractueel verband voor de Buitenschoolse Kinderopvang ’t Klawieterke.

Voorwaarden:

o 17 jaar zijn of worden in het jaar 2019

o Relevante ervaring met kinderopvang / jeugdbeweging is een pluspunt

o Geen veroordelingen hebben opgelopen die het werken met kinderen uitsluit

o Medisch geschikt zijn

Bruto uurloon: € 11,22

Kandidaturen kunnen ingediend worden via het voorbestemd CV-formulier. Je kan dit formulier op eenvoudige aanvraag bekomen bij de personeelsdienst via het telefoonnummer  015 71 32 71 of via e-mail personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be of downloaden van de gemeentelijke website.  

Let wel! Kandidaturen kunnen uiterlijk tot 28 november 2018 worden ingediend bij de personeelsdienst! Je zal worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.  Meer informatie omtrent de voorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst of ‘t Klawieterke.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be