Op zondag 1 mei 2011 vertrok een 3 koppige delegatie gedurende een volledige week op prospectie naar de Burundese hoofdstad Bujumbura waar zij in opdracht van de gemeentelijke werkgroep internationale samenwerking de gemeente Bwiza bezochten.

In samenspraak met de Belgische ambassadeur Jozef Smets, opgegroeid in Kapelle-op-den-Bos, werkte zij een zeer uitgebreid programma af.

Wilfried Delestré, lid van de gemeentelijke werkgroep internationale samenwerking en woordvoerder tijdens het bezoek in Burundi, Ilse Rymenants, gemeenteraadslid en verslaggeefster van deze missie, samen met schepen voor internationale samenwerking Freddy De Ruysscher werden zeer openhartig ontvangen door de plaatselijke autoriteiten. 

Naast een tiental werkvergaderingen bezocht de delegatie ook  12 projecten die werden getoetst aan de criteria die door de gemeentelijke werkgroep internationale samenwerking waren vastgelegd.

Projecten die de positie van de vrouw, jeugd en de gezondheidszorg verbeteren zijn prioritair voor de werkgroep.

De werkgroep internationale samenwerking zal een grondige analyse maken van de verschillende bezoeken. Op basis van deze analyse, zullen aan het college en de gemeenteraad  voorstellen worden geformuleerd voor een verdere, meer projectgerichte samenwerking met Bwiza.

Het is alvast de bedoeling van de delegatieleden om hun ervaringen te delen met de Kapelse bevolking.  Hiervoor zullen dan ook nog infoavonden worden georganiseerd. Zij doen dan ook een warme oproep aan alle geïnteresseerde verenigingen, om met hen contact op te nemen. De delegatieleden zijn er zich van bewust dat het uitgekozen project enkel kans maakt op succes indien het gedragen wordt door de Kapelse bevolking. 

De inwoners van Bwiza, die na een zeer moeilijke periode van burgeroorlog hard hun best doen om opnieuw een normaal leven op te bouwen, verdienen een kans om samen met de inspanningen van onze gemeente hun levenspeil gevoelig te verbeteren besluit de delegatie.

 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be