Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad wordt per schooljaar samengesteld uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van alle basisscholen uit onze gemeente. Bij de installatievergadering leggen de raadsleden de eed af.

De kindergemeenteraad kiest bij het begin de kinderburgemeester. Hij/zij heeft het recht tot initiatief, leidt de vergaderingen en verzekert alle contacten met het stadsbestuur, behartigt de dagelijkse aangelegenheden en voert de opdrachten uit van de gehele kindergemeenteraad in samenspraak met de schepen van jeugd.

Het mandaat van de kindergemeenteraadsleden is maar twee jaar geldig.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen, bij gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen.

De kindergemeenteraad vergadert tweemaandelijks op de laatste maandagavond van 18u00 tot ongeveer ... u.

De vergaderingen van de kindergemeenteraad worden voorgezeten door de burgemeester.

Om geldig te stemmen moet de meerderheid van de kinderraadsleden aanwezig zijn.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be