Managementteam

Het managementteam bestaat uit de adjunct-algemeen directeur, de financieel directeur en de voorzitter.

De taken van het managementteam zijn uitdrukkelijk voorzien in het OCMW-decreet. Kort samengevat ondersteunt dit team de coördinatie van de diensten van het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

Het managementteam waakt er over dat:

  • er een eenheid in de werking heerst;
  • de kwaliteit van de organisatie gegarandeerd blijft;
  • de werking van de diensten optimaal kan verlopen;
  • er duidelijke interne communicatie is.

Dit team vergadert regelmatig en zo dikwijls als nodig is.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be