MELDPUNT VOSSENSCHADE 

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd.  Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente i.s.m. de Hubertus Vereniging Vlaanderen  een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren.  Dit meldpunt kan u terugvinden op deze link: https://hvv.be/info/meldingen/

Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenroblematiek. 

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be