Nieuwe transgenderwetgeving vanaf 01/01/2018

In het verleden moesten transgenderpersonen heel wat verplichte ingrepen en behandelingen ondergaan. Door de nieuwe wet worden nu alle medische eisen om je geslachtsregistratie te laten aanpassen geschrapt. Ook minderjarigen kunnen dankzij deze nieuwe wet beslissen hoe zij door het leven willen gaan. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen zij vragen om hun voornaam te laten aanpassen en vanaf 16 jaar kan ook de geslachtsregistratie al gewijzigd worden zonder dat er zware eisen worden gesteld.

Er werd een informatiebrochure samengesteld om mensen die een wijziging van de voornaam en/of de registratie van het geslacht willen te ondersteunen in de administratieve afhandeling.
De brochure kwam tot stand door een intense samenwerking tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de Cel gelijke kansen, de FOD Justitie, het middenveld en in het bijzonder het Transgender Infopunt, Genres Pluriels en Cavaria.
De brochure legt uit wat je precies moet doen om de M/V in je geboorteakte aan te passen en/of je voornaam te veranderen. Ook de stappen die minderjarigen kunnen zetten, worden in deze brochure verduidelijkt. Daarnaast kan je lezen wat je kan doen bij een eventuele weigering van je aanvraag; Je leert ook hoe je, in uitzonderlijke gevallen, kan terugkeren naar je vorige geslachtsregistratie of je vorige voornaam. De brochure geeft ook meer informatie over de juridische en administratieve gevolgen van de aanpassing van je geslachtsregistratie of van de verandering van je voornaam. Tot slot vind je contactgegevens waar je terecht kan met vragen of klachten.

U KAN DEZE BROCHURE VERKRIJGEN BIJ DE DIENST BURGERLIJKE STAND VAN ONZE GEMEENTE – vragen naar Liesbeth De Ridder.
U kan ze ook vinden op de Website van de FOD Justitie: www.justitie.belgium.be/transgenders of op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: http://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/transgender/wetgeving

U kan de formulieren voor de verklaring verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand van onze gemeente – vragen naar Liesbeth De Ridder.

BijlageGrootte
Brochure nieuwe transgenderwetgeving .pdf536.39 KB
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be