Nieuws


22 Okt 2019

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat in de vakantie (periode krokus- en paasvakantie 2020) over tot de tijdelijke rekrutering van jobstudenten in contractueel verband voor de Buitenschoolse Kinderopvang.

Voorwaarden:

o    17 jaar zijn of worden in het jaar 2020

o    Relevante ervaring met kinderopvang / jeugdbeweging is een pluspunt

o    Geen veroordelingen te hebben opgelopen die het werken met kinderen uitsluit

o    Medisch geschikt zijn

Bruto uurloon: €11,44

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be