Nieuws


22 Mei 2017

Op 6 juni start de aannemer wegenis –en rioleringswerken STRABO met diverse herstellingen op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos.
Het betreft hier herstellingen van betonvakken, kleine asfaltherstellingen, voetpaden, waterafvoer,…
De aannemer zal uiteraard de hinder zo veel mogelijk beperken, al zal voor de uitharding van het beton de signalisatie een drietal weken blijven staan.

Vandaag:
Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be