Nieuws


16 Aug 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de tijdelijke rekrutering van monitoren in contractueel verband.

Jobstudenten Grabbelpas Herfstvakantie 2018 (29 t.e.m. 31/10/2018) 

Algemene voorwaarden:• 17  jaar zijn of worden in het jaar 2018;• medisch geschikt zijn;• geen veroordelingen hebben opgelopen;• in het bezit zijn van een attest ‘animator in het jeugdwerk’ is een pluspunt;• relevante ervaring in kinderopvang/jeugdbeweging/speelpleinwerking is een pluspunt.

Uurloon: € 11,00 bruto

 

Vandaag:

Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be