Nieuws


23 Apr 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

TECHNISCH ASSISTENT (E)

D1-D3 – CONTRACTUEEL – ONBEPAALDE DUUR

Voltijdse aanwerving (38/38). 

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie:  De technisch  assistent(e)  ondersteunt op zelfstandige wijze de goede werking van de dienst en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.

Vandaag:

Image 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be