Nieuws


22 Jun 2017

Het OCMW – Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos  gaat over tot de aanwerving van een contractueel (bepaalde duur) deeltijdse poetshulp (m/v) E1-E3 Het betreft een betrekking met onmiddellijke indiensttreding, met correcte verloning, maaltijdcheques € 8,00 en fietsvergoeding.                                  
Aanwervingsvoorwaarden: - Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat; - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - slagen in de selectieprocedure.  Er is geen diploma vereist.
Functievereisten:   Schoonmaken bij bejaarden en zieke inwoners van Kapelle-op-den-Bos.

Vandaag:
Image

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be