Nieuws


23 Feb 2017

Politiediensten in Vlaams-Brabant voeren in maart controles uit op rijden onder invloed en het dragen van de gordel.
De provincie Vlaams-Brabant voert, in samenwerking met de lokale en federale politiediensten, strijd tegen verkeersongevallen veroorzaakt door chauffeurs onder invloed. Want rijden onder invloed blijft een belangrijke oorzaak van ongevallen in het verkeer.  Het provinciaal actieplan tegen dronkenschap voorziet daarom in maart in controles op rijden onder invloed en op het dragen van de gordel.

In 2015 was alcohol bij 14,2% van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel in de provincie Vlaams-Brabant de ongevalsfactor.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be