Nieuws


03 Aug 2018

Naar aanleiding van de aanhoudende hitte werd vorige week besloten om onze ophalers vanaf 5u te laten ophalen, en dit tot en met 3 augustus.
Daar de hitte ook volgende week zal aanhouden, heeft de directie beslist om ook volgende week onze ploegen nog vanaf 5u te laten starten. De maatregel wordt dus verlengd tot en met 10 augustus.
In de loop van volgende week wordt bekeken of een eventuele verlenging na 10 augustus aan de orde is.
De inwoners plaatsen dan ook best hun afval de avond voordien buiten zodat het afval tijdig buiten staat.

Vandaag:

Image

Image

Image

Telefoonnummers

Administratief centrum:
015 71 32 71
Politiezone KLM:
0800 90 333
Brandweerzone
Vlaams-Brabant West:
112
Huisartsenwachtpost:
03 886 16 16
Wachtpost tandartsen:
0903 39 969
Wachtpost apothekers:
0903 99 000

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be